Ubezpieczenie Firmy Budowlanej

Ubezpieczenie Firmy Budowlanej FAQs

Co chroni polisa OC firmy (Public Liability)?

Polisa OC firmy (po angielsku - Public Liability) chroni nas na okoliczność szkody, jaką możemy komuś wyrządzić, wskutek naszego zaniedbania, zaniechania czynności lub zwykłego wypadku przy pracy. Polisa taka działa w przypadku gdy ktoś doznaje kontuzji lub zniszczymy czyjeś mienie i druga strona żąda od nas zadośćuczynienia. Nawet jeśli nie zrobiłeś nic złego musisz się liczyć z tym, że ktoś może wystąpić z żadaniem odszkodowania od Ciebie i będziesz narażony na spory wydatek związany z obroną prawną swojej sprawy. W przypadku posiadania policy OC firmy taki koszt przechodzi na firmę ubezpieczeniową.

Czy muszę ubezpieczyć swoich pracowników?

Ubezpieczenie OC pracowników (po angielsku - Employers Liability) pokrywa szkody na jakie narażona jest firma gdy jeden lub kilku z jej pracowników odniesie kontuzję w trakcie wykonywania swoich obowiązków w pracy. Chociaż w Irlandii nie ma obowiązku prawnego do posiadania tego typu polisy to doradzamy klientom wykupienie tego rodzaju polisy ponieważ odszkodowania dla pracowników są najczęściej występującym rodzajem roszczenia jesli chodzi o polisy komercyjne. Nawet małe odszkodowanie za drobny uraz może być oszacowane przez sąd na wysokość kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy euro i w przypadku braku takiej polisy najczęściej kończy się bankructwem jej właściciela. Należy pamiętać, że pracodawca wcale nie musi być winny wypadkowi, ponieważ sam fakt że wypadek zdarzył się w czasie godzin pracy najczęściej obliguje pracodawcę do pokrycia kosztów.

Czy ubezpieczenie firmy jest obowiązkowe?

W Irlandii prawo (poza pewnymi wyjątkami) nie nakłada na firmy obowiązku wykupywania polis ubezpieczeniowych na firmy ale jest to jak najbardziej wskazane dla każdego przedsiębiorcy aby taką polisę posiadał. Obecny system prawny w Irlandii oraz społeczna akceptacja sytuacji gdzie każdy żąda odszkodowania za najdrobniejsze szkody powoduje że wszyscy są narażeni na możliwość pozwu sądowego. Sam koszt obrony prawnej potrafi być bardzo wysoki a odszkodowania wypłacane są w dzisiątkach tysięcy euro nawet za drobne urazy. W niektórych przypadkach kiedy firma wykonuje prace na większych budowach, osoba zarządzająca całym projektem nie wpuści nas na teren budowy jeśli nie posiadamy odpowiedniej polisy OC firmy.

Ile kosztuje taka polisa?

Koszt polisy jest zależny od kilku czynników: rodzaju wykonywanych prac, przewidywanego obrotu firmy, liczby pracowników i historii ubezpieczenia. Najprosztsze polisy dla firmy jednoosobowej w przypadku prac lekkich (np malowanie) wynoszą kilkaset euro za rok ale większe firmy, które wymagają bardziej kompleksowej ochrony muszą się liczyć z trochę większym wydatkiem.

Co to jest udział własny w polisie (Excess)?

Udział własny (excess) to suma, do której firma ubezpieczeniowa nie wypłaca odszkodowania, a osoba ubezpieczona pokrywa ją sama w związku ze zgłoszoną szkodą. Suma odszkodowania powyżej warości udziału własnego wypłacana jest przez firmę ubezpieczeniową. Niektóre firmy pozwalają klientom na zwiększenie udziału własnego w zamian za obniżkę ceny ubezpieczenia, ale wiadomo, że nie będzie to korzystne rozwiązanie jeśli jednak przytrafi się nam wypadek. Udział własny w przypadku ubezpieczeń dla firm budowlanych wynosi €500-€1,000 w zależności od polisy. Przykład: Firma posiada polisę z udziałem własnym w wysokości €750. W wyniku wypadku w domu klienta zostaje zniszczony dywan o wartości €2,000. W takim przypadku my musimy pokryć sumę €750, a firma ubezpieczeniowa zapłaci naszemu klientowi €1,250.

Do jakiej sumy polisa mnie pokrywa?

Ubezpieczenia OC firm najczęściej posiadają stałe limity i mogą one wynieść odpowiednio €2,600,000 lub €6,500,000. W niektórych przypadkach kiedy istnieje możliwość wyrządzenia większej szkody możemy ubezpieczyć naszą odpowiedzialność na jeszcze wyższą sumę. Jest to jednak wymagane tylko w przypadku większych projektów i najczęściej limity wspomniane powyżej są jak najbardziej wystarczacące.