Ubezpieczenie od Błędów Profesjonalistów

Ubezpieczenie od Błędów Profesjonalistów FAQs

Jaki limit polisy wybrać?

Dobierając limit polisy musimy ustalić w przybliżeniu, jaka może być maksymalna szkoda wynikająca z błędu, jaki popełnimy. Przy analizie trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, które nie zawsze są łatwe do przewidzenia. Wielu klientów i organizacji posiada wymagania dotyczące minimalnego poziomu ochrony, zanim zgodzą się na współpracę z nami. Przed wykupieniem polisy ubezpieczeniowej, warto jest upewnić się, jaki jest to poziom. Poziom ochrony można ustawić od kilkuset tysięcy euro do kilku milionów w zależności od potrzeby.

Jaka jest różnica pomiędzy odpowiedzialnością zawodową a odpowiedzialnością cywilną?

Ubezpieczenie od błędów profesjonalistów chroni Cię przed zarzutami o zaniedbanie zawodowe lub błąd w sztuce. Taki rodzaj ubezpieczenia obejmuje Cię, gdybyś popełnił błąd lub pomyłkę w trakcie swojej pracy, powodując straty finansowe. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest inne niż ubezpieczenie od błędów profesjonalistów. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje poślizgnięcia, potknięcia i upadki, które są związane z roszczeniami z tytułu obrażeń ciała. Zaleca się rozważyć kupno obu rodzajów ubezpieczeń w celu zapewnienia właściwej ochrony.

Co to jest ochrona retroaktywna?

Ochrona retroaktywna obejmuje szkody, które powstały w przeszłości (przed rozpoczęciem obecnej polisy), ale o których nie wie jeszcze ubezpieczający. Ubezpieczenie tego typu jest często wymagane nawet, wtedy kiedy przestajesz wykonywać swój zawód. Wiąże się to z tym, że odszkodowanie może być związane z pracą wykonaną wiele lat wstecz. W przypadku tego rodzaju polisy odszkodowanie będzie wypłacane przez firmę ubezpieczeniową, która aktualnie Cię ubezpiecza, a nie przez firmę, która ubezpieczała Cię w momencie popełnienia błędu. Przy zakładaniu polisy należy podać datę w przeszłości, do której polisa ma pokrywać. Co ważne polisy tego typu nie należy przerywać, ponieważ w takim przypadku najprawdopodobniej stracimy szansę na ubezpieczenie błędów popełnionych w przeszłości.