Ubezpieczenie od Błędów Profesjonalistów - dodatkowe informacje

Ubezpieczenie od Błędów Profesjonalistów - dodatkowe informacje

Ubezpieczenie od błędów profesjonalistów chroni Ciebie i Twoją firmę w sytuacji, kiedy zostanie popełniony błąd w sztuce związany z wykonywaną przez Ciebie pracą. Ten rodzaj ubezpieczenia pokrywa koszty odszkodowania i koszty twojej obrony prawnej. Ubezpieczenie tego typu jest często wymagane nawet, wtedy kiedy przestajesz wykonywać swój zawód. Wiąże się to z tym, że odszkodowanie może być związane z pracą wykonaną wiele lat wstecz. W przypadku tego rodzaju polisy odszkodowanie będzie wypłacane przez firmę ubezpieczeniową, która aktualnie Cię ubezpiecza, a nie przez firmę, która ubezpieczała Cię w momencie popełnienia błędu. Przy zakładaniu polisy należy podać datę w przeszłości, do której polisa ma pokrywać. Co ważne polisy tego typu nie należy przerywać, ponieważ w takim przypadku najprawdopodobniej stracimy szansę na ubezpieczenie błędów popełnionych w przeszłości.

Ubezpieczenie od błędów profesjonalistów zapewnia ochronę dla firm, które świadczą profesjonalne porady lub usługi klientom.  

Co pokrywa polisa

 • Zawodowe zaniedbanie - takie jak popełnienie błędu w pracy lub udzielenie niewłaściwej porady
 • Niezamierzone naruszenie poufności - takie jak udostępnianie poufnych informacji o kliencie bez pozwolenia
 • Niezamierzone naruszenie praw autorskich - na przykład użycie zdjęcia w internecie bez pozwolenia
 • Zniesławienie - takie jak składanie fałszywych komentarzy na temat konkurenta lub klienta, które szkodzą jego reputacji
 • Utrata dokumentów lub danych
 • Utrata pieniędzy, lub towaru (za który jesteś odpowiedzialny)

Przykładowe szkody

 • Jeśli jesteś pozwany o naprawienie przedłużenia zbudowanego z wadliwego projektu
 • Jeśli nadzorujesz projekt i dochodzi do zaniedbań, powodując straty finansowe
 • Jeśli projektujesz coś i twój projekt jest wadliwy, powodując uszkodzenie lub utratę własności
 • Jeśli jesteś doradcą i udzielasz porad i nie zebrałeś odpowiednich lub poprawnych informacji, a Twoja rada zawiera stratę finansową
 • Jeśli nie uda Ci się zapamiętać ważnego etapu lub podjąć poważnej decyzji, to stanowi to naruszenie obowiązków zawodowych
 • Jeśli jesteś pozwany za naruszenie praw autorskich 
 • Jeśli twój klient stwierdzi, że twoja praca jest poniżej standardu i podejmie działania przeciwko tobie