Ubezpieczenie Salonu Kosmetycznego

Ubezpieczenie Salonu Kosmetycznego FAQs

Czy mogę wykupić polisę jeśli moje kwalifikacje są z Polski?

Firmy ubezpieczeniowe wymagają aby osoby, które wykonują zabiegi posiadały odpowiednie kwalifikacje. Niektóre firmy ubezpieczeniowe mają wymóg, aby kwalifikacje były zdobyte w Irlandii lub UK i akceptują tylko jeśli osoby, które maja być objęte polisą skorzystały z usług szkoleniowych firmy która jest przez nich akceptowana. Jednakże są na rynku też firmy które akceptują kwalifikacje zdobye poza Irlandią i te kwalifikacje są weryfiokowane na etapie wyceny polisy. Zazwyczaj osoba, która stara się o wykupienie polisy proszona jest o przesłanie odpowiednich certyfikatów zanim ubezpieczyciel zaoferuje polisę. Wskazane jest aby Certyfikaty były wypisane w języku angielskim, bo w innym przypadku trzeba będzie je przetłumaczyc na koszt klienta. W przypadku prostych zabiegów kosmetycznych Certyfikaty nie będą wymagane w ogóle.

Jakie zabiegi mogą być objęte polisą?

Posiadamy w ofercie polisy różnych firm ubezpieczeniowych i możemy pomóc w wykupieniu polisy pokrywającej nawet najbardziej inwazyjne zabiegi (np. liposukcja). Nie ważne czy Twója firma wykonuje tylko proste zabiegi czy te najbardziej zaawansowane to możemy Ci pomóc.

Czy muszę ubezpieczyć swoich pracowników?

Ubezpieczenie OC pracowników (po angielsku - Employers Liability) pokrywa szkody na jakie narażona jest firma gdy jeden lub kilku z jej pracowników odniesie kontuzję w trakcie wykonywania swoich obowiązków w pracy. Chociaż w Irlandii nie ma obowiązku prawnego do posiadania tego typu polisy to doradzamy klientom wykupienie tego rodzaju polisy ponieważ odszkodowania dla pracowników są najczęściej występującym rodzajem roszczenia jesli chodzi o polisy komercyjne. Nawet małe odszkodowanie za drobny uraz może być oszacowane przez sąd na wysokość kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy euro i w przypadku braku takiej polisy najczęściej kończy się bankructwem jej właściciela. Należy pamiętać, że pracodawca wcale nie musi być winny wypadkowi, ponieważ sam fakt że wypadek zdarzył się w czasie godzin pracy najczęściej obliguje pracodawcę do pokrycia kosztów.

Czy ubezpieczenie salonu jest obowiązkowe?

W Irlandii prawo (poza pewnymi wyjątkami) nie nakłada na firmy obowiązku wykupywania polis ubezpieczeniowych na firmy ale jest to jak najbardziej wskazane dla każdego przedsiębiorcy aby taką polisę posiadał. Obecny system prawny w Irlandii oraz społeczna akceptacja sytuacji gdzie każdy żąda odszkodowania za najdrobniejsze szkody powoduje że wszyscy są narażeni na możliwość pozwu sądowego. Sam koszt obrony prawnej potrafi być bardzo wysoki a odszkodowania wypłacane są w dzisiątkach tysięcy euro nawet za drobne urazy. Ze względu na wykonywanie zabiegów i możliwość doznania przez klientów uszczerbku na zdrowiu osoby działające w branży beauty powinny jak najbardziej posiadać odpowiednią polisę.

Czy muszę posiadać oficjalne kwalifikacje aby się ubezpieczyć?

Firmy ubezpieczeniowe w zależności od rodzaju zabiegu, który ma być objety polisą wymagają od właściciela salonu i pracowników wykonujących te zabiegi odpowiednich kwalifikacji. Czasami w przypadku prostych zabiegów kosmetycznych 5 letnie doświadczenie pracy w zawodzie jest wystarczające. Jesli chodzi o zabiegi inwazyjne to firmy ubezpieczeniowe zawsze sprawdzają czy osoby które polisa ma pokrywać posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Czym są testy skórne klientów?

Testy skórne są badaniem, czy dany klient nie jest uczulony na konkretny produkt kosmetyczny w czasie wykonywanego zabiegu. Niektóre osoby mogą doznać reakcji alergicznych, które mogą w poszczególnych przypadkach przybrać bardzo ostre objawy i w konsekwencji żądać odszkodowania od właściciela salonu. Polisa ubezpieczeniowa zawsze zawiera warunek, że osoba wykonująca zabiegi z użyciem danego kosmetyku musi zastosować się do zaleceń producenta odnośnie stosowania preparatu/kosmetyku. Producenci kosmetyków zawsze umieszczają instrukcję aby przeprowadzić mały test skórny jeśli mamy do czynienia z danym kosmetykiem pierwszy raz. Test skórny musi być przeprowadzony i potwierdzony na piśmie wraz z datą jego wykonania. W przypadku kiedy nasz klient dozna reakcji alergicznej a my nie wykonaliśmy testu na skórze klienta przez zabiegiem to najczęściej firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania poszkodowanej osobie i sami będziemy musieli wypłacić odszkodowanie.