Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków FAQs

Co się stanie, jeśli doznałem wypadku i nie jestem w stanie pracować przez 6 miesięcy?

Z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków możesz ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w szpitalu, jesteś hospitalizowany po wypadku powyżej 3 dni. Ubezpieczyciel będzie wypłacał cotygodniowy zasiłek, który może być wypłacany do momentu powrotu do zdrowia lub w przypadku całkowitego i trwałego uszkodzenia ciała aż przez 104 tygodnie.

Co się stanie, jeśli zginę w wyniku wypadku?

Jeśli zginiesz z powodu obrażeń odniesionych w wypadku, kwota sumy ubezpieczenia zostanie wypłacona Twojej rodzinie.

Co się stanie, jeśli odniosę obrażenia za granicą?

Zazwyczaj ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków działaja na całym świecie i przez cała dobę (chyba że polisa stanowi inaczej).

Kto powinien wykupić to ubezpieczenie; pracodawca czy ja?

U nas można wykupić grupowe ubezpieczenie od wypadków osobistych dla firm, które chcą chronić swoich pracowników, a świadczenie wypłacane jest pracownikowi. Jednak znacznie częściej to ubezpieczenie zostaje wykupione osobiście, szczególnie kiedy osoby są samozatrudnione.