Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - dodatkowe informacje

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - dodatkowe informacje

Suma Ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest wypłacana osobie ubezpieczonej w razie wypadków skutkujących poważnymi obrażeniami, tymczasowym lub trwałym uszczerbku na zdrowiu, lub śmiercią. Wysokość składki zależy od wysokości sumy ubezpieczenia.

Wypłata świadczenia

Świadczenia pieniężne wypłacane są w formie gotówki podczas pobytu w szpitalu, niektóre polisy pokrywają ograniczone koszty leczenia. Wszystkie świadczenia pieniężne są wypłacane bezpośrednio Tobie, dzięki czemu możesz z nich korzystać według własnego uznania.

 Dostępne zakresy ubezpieczenia

 • Przypadkowa śmierć
 • Całkowity uszczerbek na zdrowiu
 • Częściowy uszczerbek na zdrowiu
 • Utrata kończyny, wzroku, mowy lub słuchu
 • Trwałe obrażenia powodujące inwalidztwo
 • Świadczenia z tytułu wypadku lub choroby
 • Koszty leczenia
 • Gotówka podczas pobutu w szpitalu

Dlaczego warto

 • Świadczenia pieniężne do €600,000 bez podatku
 • Gwarantowana akceptacja osób w wieku 18-65 lat
 • Wszystkie świadczenia pieniężne są wypłacane bezpośrednio Tobie
 • Świadczenia wypłacane w uzupełnieniu do wszelkich innych świadczeń wyrównawczych lub państwowych, do których jesteś uprawniony