Ubezpieczenie Samochodu - faq

Ubezpieczenie Samochodu - najczęściej zadawane pytania

Czy podstawowe ubezpieczenie OC + kradzież i pożar jest wystarczające?

W Irlandii spotyka się trzy rodzaje ubezpieczeń samochodowych i są to: 

  • Third Party Only – odpowiednik polskiego OC,
  • Third Party, Fire & Theft – jest to ubezpieczenie OC rozszerzone dodatkowo o ubezpieczenie w razie pożaru i kradzieży auta,
  • Comprehensive – jest to najwyższy pakiet zawierający w sobie OC i AC, czyli pokrywający pojazd osoby ubezpieczonej w razie zniszczenia z własnej winy lub zniszczenia go przez osobę nieznaną lub nieubezpieczoną.

Czy powinienem zabezpieczyć zniżki?

Są dwa poziomy zabezpieczenia zniżek w razie wypadku lub wystąpienia szkody wypłaconej przez firmę ubezpieczeniową z polisy osoby ubezpieczonej. W zależności od tego, jaki poziom zabezpieczenia zniżek posiadamy, firma ubezpieczeniowa odpowiednio obniży liczbę lat bezszkodowej jazdy przy najbliższym odnowieniu polisy. Wyróżnia się dwa różne poziomy:

- Częściowe zabezpieczenie zniżek w razie zdarzenia drogowego wynikłego z własnej winy firma ubezpieczeniowa obniży liczbę lat o 2 lub 3 (w zależności od firmy i rodzaju zdarzenia) od zdobytych wcześniej zniżek.

- Całkowite zabezpieczenie zniżek w przypadku wypadku z własnej winy/wypłaty odszkodowania. Nie oznacza to jednak, że możemy mieć dowolną liczbę wypadków i nasze zniżki nadal pozostaną na tym samym poziomie. Obecnie większość firm dopuszcza jedną lub maksymalnie dwie szkody w przeciągu danego okresu ubezpieczenia, które nie spowodują utraty zniżek. Jeśli wypadków będzie więcej, to zniżki zostaną obniżone przy najbliższym odnowieniu polisy. Niektóre firmy nie pozwalają na zabezpieczenie zniżek osobom, które miały wypadki przez ostatnie 3 lata.

Jakie zdarzenia powodują utratę zniżek?

  • Wypadki z własnej winy,

  • Szkody spowodowane przez nieznanych sprawców (np. ktoś uderzy w nasz zaparkowany pod domem samochód i ucieknie)

Niektóre firmy ubezpieczeniowe również obniżają zniżki za szkody powstałe wskutek kradzieży lub pożaru auta.

Czym jest rozszerzenie do jazdy innymi samochodami?

Osoby w wieku powyżej 25 lat zazwyczaj posiadają na swoich polisach pozwolenie na prowadzenie samochodów należących do innych osób, jednakże ubezpieczenie to jest limitowane tylko do zakresu OC. Istnieje jednak kilka warunków odnośnie do tego rozszerzenia, a jednym z podstawowych jest fakt, że okazjonalnie prowadzony samochód nie może należeć do osoby, która go prowadzi, ani do jego najbliższej rodziny. Rozszerzenie to nie jest zazwyczaj oferowane osobom, które pracują jako mechanicy, czy jako zawodowi kierowcy. Polecamy sprawdzenie swojego Certyfikatu ubezpieczenia upewniając się, że to rozszerzenie zostało uwzględnione, zanim zaczniemy prowadzić auto osoby trzeciej.

Czy inni kierowcy mogą prowadzić moje auto?

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy tylko osób wymienionych na certyfikacie ubezpieczeniowym. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują możliwość wykupienia polisy otwartej (Open Driving) umożliwiającej, za pozwoleniem właściciela auta, na jazdę samochodem, wszystkim kierowcom spełniającym kryteria danej firmy ubezpieczeniowej – najczęściej używany jest przedział wiekowy 25-70 lat. Zmiany dotyczące liczby kierowców mogą być dokonywane w trakcie trwania polisy, ale może to spowodować zmianę ceny. Ponadto większość firm pozwala dodawać tymczasowych kierowców do polisy za odpowiednią opłatą.

Czym jest zniżka za bezszkodową jazdę?

Zniżka za bezszkodową jazdę jest przyznawana właścicielowi polisy za każdy kolejny rok bezszkodowej jazdy. Za poszczególne lata jazdy bez zgłaszanych szkód firmy ubezpieczeniowe udzielają procentowej bonifikaty w cenie swoich polis. Maksymalna zniżka w Irlandii odpowiada najczęściej pięciu pełnym latom bez zgłoszenia szkody. Zniżki procentowe różnią się pomiędzy różnymi firmami i czasami polisa z firmą, która daje nam 75% na swoje produkty może okazać się dużo droższa, niż oferta innej firmy ubezpieczeniowej, która za 5 lat bezwypadkowej historii jazdy przyznaje swoim klientom maksymalnie 50% bonifikaty.

Czy należą mi się zniżki z tytułu bycia dopisanym do polisy innej osoby?

Tak. Większość firm ubezpieczeniowych w Irlandii bierze pod uwagę doświadczenie zdobyte przez kierowców dopisanych na polisach innych osób i udziela takim klientom zniżek z tytułu zdobytego doświadczenia. Takie „doświadczenie” traci ważność od momentu zawarcia pierwszej polisy we własnym imieniu, ale będzie ono zewidencjonowane przez ubezpieczyciela i możliwe do wykorzystania na wszystkich kolejnych polisach zawieranych w przyszłości.

Czy można użyć zniżkek z innego kraju niż Irlandia?

Istnieje możliwość użycia zniżek zdobytych na polisach z innych krajów, w tym z Polski. Zniżki zdobyte w innym kraju oraz dokumenty je poświadczające muszą spełniać pewne wymogi aby mogły być zaakceptowane przez ubezpieczycieli w Irlandii. Jeśli posiadacie Państwo zniżki z Polski lub innego kraju to prosimy o kontakt z naszym biurem w celu weryfikacji i potwierdzenia czy będą mogły być one użyte.

Co to jest udział własny w polisie (excess)?

Udział własny to suma, do której firma ubezpieczeniowa nie wypłaca odszkodowania, a osoba ubezpieczona pokrywa ją sama w związku ze zgłoszoną szkodą (np. wypadkiem samochodowym). Suma odszkodowania powyżej wartości udziału własnego wypłacana jest przez firmę ubezpieczeniową. Niektóre firmy pozwalają klientom na zwiększenie udziału własnego w zamian za obniżkę ceny ubezpieczenia, ale wiadomo, że nie będzie to korzystne rozwiązanie, jeśli jednak przytrafi się nam wypadek. Udział własny nie dotyczy odszkodowań wypłacanych za wymianę lub naprawę szyb.

Czy mogę anulować swoją polisę?

Tak. Każda firma ubezpieczeniowa jednak ma inne zasady co do sposobu anulowania polisy. Najlepiej jest skontaktować się z naszym biurem, a my doprowadzimy sprawę do końca.

Co zrobić, żeby zmienić samochód na mojej polisie?

W razie zmiany samochodu prosimy o kontakt z naszym biurem lub przesłać informacje używając tej strony internetowej. W górnym menu najduje się opcja "Zmiana samochodu" za pomocą której można przesłać do nas informacje. W celu dokonania zmiany potrzebne będą dane nowego samochodu (marka, model, pojemność silnika, numer rejestracyjny oraz szacowana wartość auta). Nasze biuro skontaktuje się bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową i zatwierdzi zmianę.

Jak zgłosić wypadek, kradzież, pożar, uszkodzenia samochodu?

Najlepiej zgłosić się bezpośrednio do naszej firmy i my poprowadzimy sprawę do końca. Jeśli wypadek nastąpi poza godzinami pracy naszej firmy to należy zgłosić ten fakt do firmy, w której jest ubezpieczone auto i powiadomić nas tak szybko, jak będzie to możliwe.

Czy mogę ubezpieczyć również szyby?

Tak. Ubezpieczenie szyb jest standardowo dodawane do polis Comprehensive (OC+AC) przez większość firm ubezpieczeniowych. Opcja ta jest dostępna również przy zakupie polisy Third Party, Fire & Theft (OC + kradzież i pożar), ale czasami za dodatkową opłatą.